• INFANTIL

   • El desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’etapa d’Educació Infantil no és de caràcter obligatori. Consta de tres cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 3 anys i finalitzen als 6 amb un objectiu principal: El desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida; i és per això que aprenen,
   • A comunicar-nos
   • A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar
   • A entendre el món que ens envolta
   • A progressar en el moviment i el domini del cos
   • A anar creixent en autonomia i autoestima
   • A créixer en els afectes i en les relacions
   • A ser creatius
   • MATÈRIES

    • projectes

     • Pla de pastoral (activitats lúdiques per a educar en els valors cristians i en els referents del centre)
     • Adventurers (1h en grup partit) / Listening & Speaking (2 hores en grup partit)/ English Suport (30 minuts a P3 i 1 hora a P4 i P5) Amb una mestra especialista i una mestra nadiva de suport.
     • Escola Verda (Apadrinem Can Xercavins/ Selecció de Residus/ Residu mínim)
     • Millora de l’expressió oral.
     • Treball per projectes (el nom de la classe i projecte entorn el tema de la setmana cultural).
     • Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de P3.
    • HORARI

    • De 8:55 a 12:55 i de 14:55 a 16:55h
    • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

     • Acció tutorial des de totes les àrees, tant individual com de grup.
     • Entrevistes amb les famílies i comunicació contínua mitjançant el portal Alèxia.
    • PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

     • Atenció personalitzada a aquells alumnes amb necessitats educatives especials, dintre i fora del grup-aula.
     • Grups reduïts a les àrees de comunicació i llenguatge, anglès, àrea TIC i expressió artística.
     • Assessorament psicopedagògic per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre (DOP).
    • AVALUACIÓ

     • L’avaluació del processos d’aprenentatge és contínua i global; on es mostra el grau d’assoliment dels objectius i on s’adopten els ajuts pedagògics a les característiques individuals dels infants.
     • Al llarg del curs les famílies reben tres informes d’avaluació al final de cada trimestre.
    • ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

     • Durant el curs es realitzen 3 sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
     • També es realitza una sortida a Can Xercavins i a d’altres espais de la nostra ciutat.
    • Vols matricular el teu fill o filla al Cicle Infantil?
     Demana cita per la matriculació i seràs atès per el nostre personal qualificat el cual t'informarà de tot el que calgui.