• ESO

   • La formació integral de l’alumne per a un futur pròxim.
  • DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

  • L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és de caràcter obligatori. Consta de quatre cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 12 anys i finalitzen als 16 amb un objectiu principal: La formació integral de l’alumne per a un futur pròxim; així doncs,
   • Estimulem la maduresa i la responsabilitat dels alumnes des del respecte i la tolerància.
   • Treballem amb les noves tecnologies.
   • Fomentem la lectura i l’expressió oral i escrita en les diverses llengües emprades al centre: català, castellà i anglès.
   • Desenvolupem els continguts per mitjà d’una metodologia activa, participativa i que exigeix la investigació i el reforç quan és necessari.
   • MATÈRIES

    • projectes

     • Foment de la llengua anglesa. Anglès per nivells (tots els cursos).
     • Servei comunitari (3r ESO)
    • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

     • Tutoria individual i de grup.
     • Entrevistes amb les famílies.
     • Tutoria al treball de síntesi.
     • Orientació psicopedagògica.
     • Orientació acadèmica i professional.
    • PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

     • Atenció personalitzada a aquells alumnes amb més dificultats, dintre del grup-aula amb una metodologia diferenciada.
     • Flexibilització dels grups a matemàtiques i anglès.
     • Matèries optatives de reforç i ampliació.
    • HORARI

    • De 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
     Un dia a la setmana entren a les 9.00
     3r i 4t d’ESO, els divendres a la tarda tenen la possibilitat d’assistir a les trobades de GERC (grup cristià d’educació en el lleure).
    • AVALUACIÓ

     • Avaluació contínua en la qual es té en compte l’adquisició de coneixements però també l’esforç i la continuïtat de la tasca de l’alumne en relació a l’adquisició de les Competències Bàsiques.
     • Al llarg del curs les famílies reben tres informes de Preavaluació i tres d’Avaluació per tal de mantenir-les al corrent del procés d’aprenentatge dels/les alumnes.
    • ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

     • Durant el curs es realitzen diferents sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
     • A 2n d’ESO es fan colònies a la neu.
     • A 4t d’ESO es fa un viatge de final d’estudis, normalment a una ciutat europea.
     • Tallers d’Educació Financera.
     • Tallers i seguiment personal dels/les alumnes per part d’una infermera del pla Salut i Escola.

     Participació en diferents concursos:
     •     Matemàtiques: Prova cangur, problemes a l’esprint.
     •     Castellà: redacció coca-cola.
     •     Català: redacció coca-cola, narració Sambori.
     •     Anglès: Big Challenge.
     •     Tecnologia: construcció de mosaics Germans Boada.
    • Vols matricular el teu fill o filla a l'ESO?
     Demana cita per la matriculació i seràs atès per el nostre personal qualificat el cual t'informarà de tot el que calgui.